Bezdrátové sítě pro internet věcí

MICRORISC se zaměřuje na zakázkový vývoj elektroniky a dodávky kvalitních elektronických komponent a technologií pro výrobce elektroniky, zejména s využitím bezdrátové konektivity.

Prohlédněte si příklady našich referencí.

ald

Bezdrátový CO2 senzor Protronix s.r.o.

Kombinované čidlo kvality ovzduší měřící CO2, teplotu a relativní vlhkost získalo bezdrátovou konektivitu s vizualizací dat v cloudu během neuvěřitelných 7 týdnů. To je ukázka rychlosti implementace bezdrátové komunikace IQRF do jakéhokoliv výrobku.

ald

Bezdrátové pneumatické nástroje DEPRAG CZ a.s.

Špičková technologie zaslouží profesionální údržbu i dohled nad tím, jak je s nástroji pracováno či kde se nachází. Vyvinuli jsme kontrolní systém vč. zobrazování dat v cloudu. Transceivery tak hlídají stav pneumatického nářadí pracujícího v náročných podmínkách (prašnost, teplota, vibrace). Včasná výměna jedné součástky v řádu korun ušetří statisíce za nové nářadí.

ald

Řídící systémy elektráren Sigma Group a.s.

Vyvinuli jsme kompletní řídící systém chladících okruhů elektráren. IQRF moduly ovládají např. 1.5 MW turbíny elektrárny Jaworzno III v Polsku pro dosažení požadovaného výkonu. IQRF technologie hlídá přetížení servomotoru a hlásí případné poruchy. Bezdrátové řešení IQRF je používáno v zařízeních s nejvyššími nároky na spolehlivost.

ald

Bezdrátové sítě světel v Čechách a na Slovensku Industry Light Technology s.r.o.

Sítě bezdrátového veřejného osvětlení se zpětnou kontrolou systému ve slovenských a českých městech - např. Prešov (700 lamp), Lubotín, Plzeň, Nitrianske Hrnčiarovce (145 lamp). Aktuální stav sítě lze zobrazovat přímo v Google mapách. Automatická kontrola stavu lamp a celé osvětlovací soustavy snižuje náklady na údržbu.

ald

Veřejné osvětlení Menolinx Ltd.

Bezdrátová technologie IQRF umožňuje efektivně řídit veřejné osvětlení. V portfoliu máme i specifické produkty pro ovládání sítí světel - např. zakrytovaný modul pro venkovní prostředí. IQRF moduly ovládají veřejné osvětlení, odesílají data o reálné spotřebě a hlídají poruchy jednotlivých lamp v sítích světel po celém světě. Úspora provozních nákladů v takovéto síti světel je 40%.

ald

Scénická a architektonická světla ROBE lighting s.r.o.

Přední světový výrobce světelné techniky pro scénické osvětlování a architekturu ovládá svá světla dotykovými displeji z dílny zakázkového vývoje MICRORISCu. Toto řešení posunulo profesionální světla designově a funkčně dopředu, zjednodušila a zlevnila se mechanická konstrukce. „Kvalitní zpracování, nápady a displejová jednotka jsou to, co dělá Robe Robem a čím se odlišuje.“

ald

Řízení světel v supermarketech v Mexiku MA Group Srl

Bezdrátové moduly automatizují osvětlení supermarketů. IQRF umožňuje selektivně zapínat pouze určitá světla, ovládat intenzitu osvětlení (především u LED), kontrolovat světla a přenést údaje o poruše. Automatizované ovládání sítí světel funguje v různých režimech dle potřeby.

ald

Automatizace ve výrobě Škoda Auto a.s.

Momentové klíče pro přesné utažení matic ve výrobě automobilů s bezdrátovým přenosem dat do rodného listu každého vyráběného vozidla. Napomohli jsme efektivní a přesné kontrole ve výrobním procesu.

ald

Bateriové monitorovací systémy ve slovenských jaderných elektrárnách ELTECO, a.s., Enersys, s.r.o.

Jaderné elektrárny Mochovce a Jaslovské Bohunice využívají bateriové monitorovací systémy s kastomizovanými ovládacími panely VCP-02. Systémy byly zakázkově vyvinuty firmou ELTECO pro firmu Enersys, dodavatele baterií pro jaderné elektrárny.

ald

Bezdrátové řízení osvětlení průmyslových hal DATmoLUX a.s.

Společnost JULI Motorenwerk, s.r.o. hledala efektivní řešení osvětlení pro své výrobní haly. DATmoLUX zde zavedl komplexní systém řízení osvětlení, který zohledňuje velkou variabilitu a časté změny v rozmístění technologií a skladových prostor. Byla vytvořena IQRF MESH síť s dvoucestnou komunikací mezi řídícím SW a světly.

ald

Monitoring včelích úlů Network IT Solution s.r.o.

Informace o váze úlu poskytuje představu o stavu včelstva i množství medových zásob. IQRF zajišťuje bezdrátový monitoring sítě úlů na ploše několika stovek metrů. Získaná data jsou každých 5 min. odesílána pomocí GSM do cloudu na Internet. Potřebnou energii pokrývá solární napájení. Automatické sledování váhy úlů výrazně zjednodušuje práci a předchází problémům.

ald

Inteligentní dres se signálními světly KALAS Sportswear s.r.o., Applycon s.r.o., Elitronic s.r.o., Technická univerzita Liberec

Reflexní cyklistická bunda je vybavena blikajícími LED diodami a systémem, který zpracovává signály změny směru jízdy a brzdění. Systém elektroniky je lehký a pocitově neznatelný. Inteligentní oděv má přispívá bezpečnosti cyklistů, in-line bruslařů nebo motorkářů na silnicích.

ald

Řízení teploty v průmyslových halách a skladech Austyn International s.r.o.

Bezdrátové moduly řízené daty (Data Controlled Transceivers) korigují teplotu velkých skladových a výrobních prostor. Systém umožňuje řídit světla i další infrastrukturu objektů. Představujeme první bezdrátový topný systém řízený jednoduše daty.

ald

Optimalizace vytápění inteligentních domů IQ Home KFt.

Kompletní řešení pro měření, sběr, vizualizaci a zpracování teplotních dat v cloudu IQ Home SensNET™. Uživatel sleduje aktuální průběh teplot, historii dat, nastavuje různá upozornění, automatizovaná opatření a hlídá své náklady.

ald

Větrání a temperace neobývaných objektů DRY.HEAT

Systém funguje na principu solárního větrání, které se řídí automaticky dle aktuálního počasí. Zamezuje škodám způsobeným vlivem vlhkosti a promrzáním budov.

ald

Magnetoterapeutické přístroje Biomag

Zákazník si přál zmodernizovat svůj stávající přístroj v mnoha směrech. Zajistili jsme vývoj elektroniky a softwaru magnetoterapeutického přístroje. Nová generace přístrojů umožňuje ovládání přes dotykový displej.

ald

Inteligentní parkování CITIQ s.r.o.

Online monitoring obsazení jednotlivých parkovacích míst detekční technologií na přítomnost vozidla umožňuje kontinuální sběr dat a jejich vyhodnocování. Výhodou systému chytrého parkování je rychlost a bezpečnost instalace (www.citiq.cz/aplikace).

ald

Dálkové ovládání terčů pro sportovní střelbu APEOM s.r.o.

Vývoj SW a HW pro bezdrátové ovládání terče zahrnoval zabezpečení přenosu dat, jednoduché a bezpečné spárování ovladače a terče, současné používání více ovladačů a terčů bez vzájemného ovlivnění, dosah do 100 m, jednoduchou instalaci a nízkou cenu. V této aplikaci musí každá zpráva být jedinečná, aby bylo zabráněno odposlechu a zneužití povelu.

ald

Dotykové panely k ovládání krbů MIRES CONTROL s.r.o.

Vizuální kontrolní panely vyvinuté v rámci zakázkového vývoje ovládají jednoduše a intuitivně krby a krbová kamna. Univerzální řídící jednotku je možné naprogramovat standardními či zákaznickými programy.

ald

IQRF Cloud Complete Internet Services, s.r.o.

Profesionální cloudové úložiště pro uživatele bezdrátové technologie IQRF postavené na robustní šabloně CISadmin. IQRF Cloud umožňuje snadný přístup k datům, zpracování a ovládání koncových zařízení.

ald

Sledování spotřeby rodinných domů www.mericidum.cz

On-line sledování spotřeby energií a dalších veličin rodinného domu. Optimalizací vytápění se podařilo snížit spotřebu plynu o 15 % bez poklesu tepelného komfortu obyvatel.

ald

Přístupové a vyvolávací systémy Kadlec - elektronika, s.r.o.

Bezdrátové přístupové a vyvolávací systémy, platební terminály a nejrůznější elektronické zobrazovací systémy. V sítích elektronických zařízení probíhá sběr, odesílání a vyhodnocování aktuálních dat.

ald

Bezdrátové technologie v telemedicíně University “Transylvania” of Brasov, University Polytechnic of Bucharest - Romania

Studie "Bezdrátové technologie a jejich využití v oblastech Snímání - monitorování - telemedicíny“ srovnává technologie, vč. IQRF, vhodné k využití v telemedicíně.

ald

Monitoring trávicí soustavy skotu Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, s.r.o.

Technologie IQRF byla úspěšně použita ve studii „Vliv individuality zvířete na denní obraz pH a oxidačně redukčního potenciálu v bachoru krávy bez laktace“ z roku 2010. Sonda prováděla měření každých 20 s a počítala průměrné hodnoty v 1 min. intervalech. Studie potvrdila vhodnost použití bezdrátového přenosu dat pomocí technologie IQRF metodou in vivo.

ald

Bezdrátová sanitární technika Sanela s.r.o.

Tradiční český výrobce sanitární techniky využívá bezdrátovou komunikaci v několika svých produktových řadách. Nově začlenil technologii IQRF do splachovacích jednotek, vodovodních baterií či automatických sprch.

ald

Inteligetní rozvaděče pro Stredoslovenskú energetiku Stredoslovenská energetika, a.s.

Ovládací dotykové displeje VCP-02 jsou použity v inteligentních rozvaděčích dodávaných pro Stredoslovenskú energetiku, a.s.

ald

Bezdrátová detekce nákladních přívěsů a kontejnerů RADIUM s.r.o.

Systém na sledování vozidel umožňuje pomocí IQRF sledovat také velkoobjemové kontejnery a přívěsy nákladních vozidel, čímž zajišťuje efektivní využití vozidel, přívěsů i kontejnerů. Lokalizace založená na technologiích GPS, GSM - GPRS a IQRF dohlíží na více než dva tisíce kontejnerů pro přepravu sypkých či stavebních materiálů.

ald

Průmyslová IoT Gateway AAEON Technology BV

Univerzální IoT gateway, která je hojně využívána v oblasti chytrých měst a budov, v průmyslu 4.0 a inteligentní energii. Vzhledem k snadné integraci technologie IQRF do IoT gatewaye UP vzniká užitečná plug and play aplikace se zabezpečenou a stabilní bezdrátovou komunikací pomocí síťového protokolu IQMESH.

ald

Systém monitorování železničních náspů Findlay Irvine Ltd

Monitoring železničních náspů prostřednictvím senzorické sítě umožňuje rychlé získávání a správu dat o sesuvech podél železničních tratí. Problémové stavy jsou hlášeny prostřednictvím sms zpráv a e-mailem. Systém má široký rozsah využití, např. monitorování podmínek jednotlivých míst, kontinuální sledování teploty nebo sledování sesuvů půdy a záplav.

Tato webová stránka používá cookies pro poskytování lepších služeb a analýzu.